Consumeren is de aanschaf van goederen door gezinnen.

De aanschaf door gezinnen gebeurt altijd ter wille van de behoeftenbevrediging.

Let erop dat de term 'investeren' inhoudt 'de aanschaf van kapitaalgoederen'. Omdat kapitaalgoederen dienen voor de inkomensvorming (welke gebeurt in bedrijven en bij de overheid) kan de term 'investeren' nooit in verband worden gebracht met gezinnen.