Capaciteitseffect
Categoriale inkomensverdeling
Centraal akkoord
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal overleg
Centraal planbureau
Centraalgeleide economie
Centraalgeleide planeconomie
Centrale bank
Centrum-periferietheorie
Ceteris-paribusvoorwaarde
Chartaal geld
Circulatiebank
Collectief monopolie
Collectieve arbeidsovereenkomst
Collectieve goederen
Collectieve lastendruk
Collectieve reclame
Collectieve sector
Collectieve uitgaven
Collectieve uitgavenquote
Collectieve vraaglijn
Collectieve vraagvergelijking
Comparatieve kostenverschillen
Complementaire goederen
Concentratie
Concentratielanden
Concern
Concrete markt
Concurrentiepositie
Conditiekartel
Conjuncturele werkloosheid
Conjunctuur
Conjunctuurbeleid
Conjunctuurindicator
Consensus
Constante kosten
Consumenten
Consumentenprijsindex
Consumeren
Consumptiegoederen
Consumptievergelijking
Contingentering
Continuïteit
Convenanten
Convergentiecriteria
Crediteuren