Wanneer de besluitvorming binnen overheden bureaucratisch gebeurt¸ spreken we van een bureaucratisch budgetmechanisme.

Als voorbeeld van het bureaucratisch budgetmechanisme kunnen de centraalgeleide economieën gelden¸ die tot het einde van de jaren tachtig in Oost-Europa voorkwamen.