Buffervoorraden ontstaan bij de uitvoering van grondstoffenovereenkomsten.

Bij grondstoffenovereenkomsten zijn minimum- en maximumprijzen vastgelegd¸ waartussen de prijs van een bepaalde grondstof op de wereldmarkt mag schommelen. Is de prijs te laag (omdat er in vergelijking tot de vraag te veel wordt aangeboden) dan moet een deel van de productie tegen de minimumprijs 'uit de markt' worden genomen. Er ontstaan dan voorraden¸ buffervoorraden¸ die in geval van te hoge prijzen (er is te weinig aanbod in vergelijking tot de vraag) worden verkocht.