Een budgetonderzoek is een enquête naar de uitgaven van een gemiddeld gezin van een bepaalde samenstelling in een bepaalde inkomensklasse.

Budgetonderzoeken worden uitgevoerd door onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wanneer men inzicht heeft in het uitgavenpatroon van gezinnen¸ kunnen bijvoorbeeld vraagveranderingen ten gevolge van inkomensveranderingen worden voorspeld. Men kan 'waarschuwen' voor verkeersopstoppingen bij 'vakantie-uittochten'. Maar er kan ook gemeten worden op welke manier de kosten van levensonderhoud veranderen wanneer de prijzen van verschillende goederen veranderen. Veranderingen van de consumentenprijsindex worden bijvoorbeeld gebruikt als maatstaf voor de prijscompensatie die in veel CAO's is vastgelegd.