Het budget is dat deel van het inkomen dat een gezin aan consumptiegoederen wil besteden.

Het budget bepaalt in combinatie met de prijs of een vrager over voldoende geld beschikt om een vraag uit te oefenen.

Inzicht in de vraag naar consumptiegoederen bieden de budgetonderzoeken van het CBS.