Bruto-investeringen zijn de som van de netto-investeringen en de vervangingsinvesteringen.

Door bruto-investeringen verandert de omvang en de samenstelling van de voorraad kapitaalgoederen.

In de figuur geven we een overzicht van verschillende 'investeringsbegrippen':
De opbouw van de bruto-investeringen