De bruto toegevoegde waarde = de netto toegevoegde waarde + de afschrijvingen.

Met de verkoop van een product moeten de productiekosten plus een redelijke winst worden terugverdiend. In de figuur zien we dat de verkoopprijs is opgebouwd uit:
Bruto en netto toegevoegde waarde