Het bruto binnenlands product (BBP) van een land bestaat uit het totaal van de toegevoegde waarden die door alle sectoren in een economie worden gevormd. Meestal meten we het BBP op jaarbasis¸ maar we kunnen deze grootheid ook per maand of per kwartaal meten. In Nederland is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) belast met het meten van het BBP.