De brede werkloosheid is de 'echte' werkloosheid vermeerderd met een deel van de arbeidsongeschikten¸ zieken en 'vervroegde uittreders'.

Met het begrip brede werkloosheid geven we aan dat de geregistreerde werkloosheid en de werkzoekenden zonder baan onvoldoende inzicht geven in de totale werkloosheid.

In het verleden zijn vooral oudere werklozen misschien te gemakkelijk als arbeidsongeschikt bestempeld. Verder zou je ook mensen in de VUT werkloos kunnen noemen. Als ze tot hun 65ste zouden doorwerken¸ zouden ze banen in beslag nemen¸ zodat anderen werkloos zouden zijn. Misschien moeten we¸ om dezelfde reden¸ overmatig ziekteverzuim tot de werkloosheid rekenen.