Het break-evenpunt geeft de afzet of de omzet weer waarbij kostendekking plaatsvindt.

De productie (en afzet) conform het break-evenpunt geeft een totale winst die gelijk is aan nul.

Vergelijking van het break-evenpunt met de werkelijke afzet informeert de bedrijfsleiding of men 'in de rode cijfers' zit dan wel 'in de zwarte cijfers'.