Met behulp van de break-evenanalyse kan een bedrijf het verband tussen de totale opbrengsten¸ de totale kosten en de totale winst weergeven.

Met behulp van het weergegeven verband kan het break-evenpunt worden bepaald.

Voorbeeld

Van een bepaald bedrijf gelden in een periode de volgende opbrengsten- en kostenvergelijkingen:

TO = 25¸50q

TK = 5¸50q + 200.000

De break-evenafzet vinden we door de totale de winstvergelijking gelijk te stellen aan nul:

TW = TO - TK

TW = 25¸50q - 5¸50q - 200.000

TW = 20q - 200.000 = 0

De break-evenafzet is: q = 200.000/20 = 10.000 stuks.

Betekenis van de symbolen:

TO  totale opbrengst TK  totale kosten TW  totale winst q  afgezette hoeveelheid BEP  break-evenpuntBreak-evenanalyse