Het binnenlands product bestaat uit de totale toegevoegde waarde die binnen de geografische grenzen van een land gedurende een periode van een jaar tot stand is gekomen.

Het begrip binnenlands product verdringt langzamerhand het begrip nationaal product in de publicaties.

Tot het binnenlands product dragen ook buitenlandse bedrijven bij die in Nederland produceren. Die buitenlandse bedrijven zullen een deel van de verdiende inkomens (winsten) naar het buitenland overmaken. Aan de andere kant zijn er ook Nederlandse bedrijven die in het buitenland opereren. De factorbeloningen die daar verdiend worden¸ zullen in veel gevallen weer in Nederland terechtkomen. Zowel de aan het buitenland betaalde als de uit het buitenland ontvangen factorbeloningen vinden we op de inkomensrekening van de betalingsbalans. Het verschil tussen het binnenlands product en het nationaal product is dan ook het saldo volgens de inkomensrekening van de betalingsbalans:

binnenlands product = nationaal product + saldo inkomensrekening.