De bezettingsgraad is de benutting van de kapitaalgoederenvoorraad.

De aanbodzijde van de economie bepaalt de maximale grootte van de productie in een bepaalde periode. De werkelijke grootte wordt bepaald door de effectieve vraag. Deze is daarmee ook bepalend voor het gebruik dat wordt gemaakt van de productiecapaciteit.