Van evenwicht op de betalingsbalans is sprake wanneer de ingaande geldstroom exact gelijk is aan de uitgaande geldstroom.

In de regel zal zich een overschot of een tekort voordoen.

Ten aanzien van het evenwicht op de betalingsbalans onderscheiden we: