Besteedbaar inkomen is het inkomen dat kan worden besteed aan goederen.

Het besteedbaar inkomen is voor de meeste mensen opgebouwd uit bruto-inkomen min loonbelasting en sociale premies plus ontvangen inkomensoverdrachten.

Schematisch:

Het besteedbare inkomen kan worden gebruikt voor aankopen en besparingen.