Besparingen bestaan uit het niet-geconsumeerde deel van het nationaal inkomen.