Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven en aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Het begrip 'maatschappelijk kapitaal' is een juridisch begrip waarvoor de economische term 'aandelenvermogen' is.

Het aandelenvermogen maakt deel uit van het eigen vermogen van de BV en kan worden beschouwd als de financiële bijdrage van de aandeelhouders aan het vermogen van de BV.

Om te registreren wie aandeelhouder zijn¸ is de BV verplicht een aandeelhoudersregister bij te houden. De aandeelhouder kan niet zonder meer zijn aandelen verkopen¸ zoals dat bij de naamloze vennootschap in de regel wel het geval is.