Het beschikbaar nationaal inkomen is het bruto binnenlands product plus het saldo inkomensoverdrachten uit het buitenland.

Een voorbeeld van inkomensoverdrachten uit/naar het buitenland is de ontwikkelingshulp voor consumptieve doeleinden. Deze staan vermeld op de inkomensoverdrachtenrekening van de betalingsbalans.