De beroepsgeschikte bevolking of potentiële beroepsbevolking is iedereen in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Het begrip 'beroepsgeschikte bevolking' is ruimer dan beroepsbevolking. Niet iedereen in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 64 jaar zal willen en kunnen werken. Mensen jonger dan 15 jaar schenden de Leerplichtwet wanneer ze een vaste baan hebben van enige omvang¸ mensen ouder dan 64 jaar werken uiterst zelden. Daarnaast stelt niet iedereen zich beschikbaar om betaald werk te verrichten: een deel werkt in de huishouding¸ anderen volgen onderwijs¸ weer anderen zijn arbeidsongeschikt of zijn (vervroegd) met pensioen gegaan.

Ook mensen met zeer kleine baantjes (een krantenwijk bijvoorbeeld) tellen niet mee. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rekent alleen mensen met een baan van 12 uur of meer per week tot de beroepsbevolking.


De beroepsbevolking in vergelijking tot de totale bevolking van Nederland