Beleggingsinstellingen zijn financiële instellingen die de ingelegde gelden beleggen in aandelen¸ obligaties en onroerende zaken.