Beleggingen betreffen onder meer de aanschaf van financiële activa als aandelen en obligaties van ondernemingen en organisaties (overheden bijvoorbeeld) of onroerende zaken (grond en gebouwen) met als doel het behalen van rendement (winst).