Het belastingvrije bedrag is het bedrag waarover bij de berekening van de verschuldigde loon- en inkomstenbelasting geen belasting hoeft te worden betaald.

De hoogte van het belastingvrije bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie¸ op grond waarvan je als belastingplichtige in een van de vijf tariefgroepen bent ingedeeld. Factoren die van invloed zijn¸ zijn onder andere de samenlevingsvorm (alleenstaand¸ gehuwd¸ samenwonend)¸ gezinssamenstelling (alleenstaand¸ met of zonder kinderen)¸ e.d.