Van belastingvlucht spreken we wanneer bedrijven en particulieren zich vestigen in een land met een lagere belastingdruk¸ dan wel acties ondernemen om belastbare activiteiten te vermijden.

Een voorbeeld is het 'onder een bepaalde vlag voeren' van schepen. Juist door het 'gunstige' Nederlandse belastingregime zijn de laatste jaren steeds meer koopvaardijschepen (weer) de Nederlandse vlag gaan voeren. Dat wil zeggen dat de schepen in Nederland zijn geregistreerd¸ en dus¸ onder meer wat betreft de arbeidsvoorwaarden¸ onder de Nederlandse regels vallen.