Tot de belastingen op inkomen en winst behoren de loon- en inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.