De belastingdruk is som van de belastingen plus niet-belastingen in procenten van het nationaal inkomen.

We kunnen de belastingdruk ook voor een individu vaststellen. Het is dan gebruikelijk de totale betalingen van het individu (belastingen¸ niet-belastingen en sociale premies) aan de collectieve sector uit te drukken in een percentage van zijn inkomen.