De belasting- en premiedruk is de totale betalingen aan de collectieve sector in procenten van het nationaal inkomen.

In plaats van belasting- en premiedruk spreken we van collectieve lastendruk.

Overigens kan de belasting- en premiedruk zowel macro-economisch (bovenstaande definitie) als micro-economisch worden bepaald.