Een begroting is een overzicht van de geschatte inkomsten en uitgaven gedurende een toekomstige periode.

Onder het begrip 'begroting' verstaan we in de macroeconomie in de regel de Rijksbegroting.

Ieder jaar publiceert de regering op de derde dinsdag van september de Miljoenennota. Hierin vinden we: