Op de begroting van de Europese Unie (EU) worden de ontvangsten en de uitgaven van de Europese Unie weergegeven.

De belangrijkste middelen van de EU zijn:

De uitgaven van de EU gaan onder meer naar: