De bedrijfstijd is de tijd (per dag¸ per week of per jaar) waarin in een bedrijf wordt geproduceerd.

De bedrijfstijd staat in de meeste bedrijven los van de tijd gedurende welke een werknemer werkt. In 1997 mocht bijvoorbeeld een winkel 55 uur open zijn¸ terwijl een voltijdbaan in de detailhandel 36 uur telde.

Bedrijven zien in bedrijfstijdverlenging soms een mogelijkheid om tot kostenbesparing te komen. Wanneer de kapitaalgoederen intensiever worden benut¸ dalen (bij een grotere productie en afzet) de kapitaalgoederen per eenheid product.

De beoogde kostenbesparing moet uiteraard opwegen tegen de extra kosten die moeten worden gemaakt in verband met de 'flexibeler' inzet van arbeid.