Een bedrijfstak omvat alle bedrijven die eenzelfde soort product voortbrengen of een gelijke handeling verrichten.