Werknemers hebben vanaf hun 65ste jaar recht op pensioen. Dit pensioen is opgebouwd uit twee delen:

De uitkering van de AOW gebeurt op basis van het omslagstelsel: de lopende uitkeringen worden gefinancierd uit de lopende premies. Bedrijfspensioenen worden in de regel bij elkaar gespaard. We spreken dan van het kapitaaldekkingsstelsel.

Sommige bedrijfspensioenen zijn welvaartsvast¸ andere waardevast.