Het bedrijfseconomisch toezicht dient ter bescherming van de cliënten van banken en overige kredietinstellingen. De Nederlandsche Bank bewaakt zowel de solvabiliteit als de liquiditeit van de banken.