Met betrekking tot de ziektekosten ziet het Nederlandse stelsel er als volgt uit: