Het basisjaar is het jaar waarmee veranderingen in een bepaalde periode worden vergeleken.

Het begrip basisjaar wordt onder meer gebruikt wanneer gegevens worden uitgedrukt in indexcijfers¸ zoals de consumentenprijsindex.

Voorbeeld

Wanneer is gegeven dat de arbeidsproductiviteit in Karelië in 2002 133 bedraagt (basisjaar: 1995 = 100)¸ weten we dat in de periode 1995-2002 de arbeidsproductiviteit in Karelië met in totaal 133 - 100 = 33% is gestegen.