Bankbiljetten zijn papiergeld dat door De Nederlandsche Bank onder verantwoordelijkheid van de ECB in omloop is gebracht.