Een balans is een overzicht van bezittingen¸ schulden en eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald tijdstip.

De bezittingen van een bedrijf worden ook wel de activa genoemd.

Activa kunnen we verdelen in:

De schulden en het eigen vermogen vormen samen de passiva van het bedrijf.

Het eigen vermogen vinden we door de totale waarde van de activa te verminderen met alle schulden.

Het totaal van de activa is altijd gelijk aan het totaal van de passiva.


Een balans