De betalingsbalans is een overzicht waarop alle in- en uitgaande geldstromen uit economische transacties met het buitenland gedurende een bepaalde periode staan geregistreerd.

Op de betalingsbalans worden de economische transacties als volgt gerubriceerd:
De betalingsbalans