Bestedingen geven aan op welke wijze het nationaal product wordt gebruikt. Bestedingen vormen zo de effectieve vraag naar goederen.

Bestedingen vallen uiteen in:

Wanneer de totale bestedingen gelijk zijn aan de productiecapaciteit¸ spreken we van bestedingsevenwicht.