De beroepsbevolking bestaat uit alle personen van 15 tot en met 64 jaar die beschikbaar zijn om betaald werk te doen.

Tot de beroepsbevolking behoort niet iedereen in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Essentieel is of men wíl en kán werken. Een deel van deze leeftijdsgroep werkt in de huishouding¸ anderen volgen onderwijs¸ weer anderen zijn arbeidsongeschikt of zijn (vervroegd) met pensioen gegaan.

Ook mensen met zeer kleine baantjes (een krantenwijk bijvoorbeeld) tellen niet mee. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rekent alleen mensen met een baan van 12 uur of meer per week tot de beroepsbevolking.

De beroepsbevolking bestaat uit:

In Nederland is de participatiegraad (dat deel van de beroepsgeschikte bevolking dat tot de beroepsbevolking wordt gerekend) ongeveer 66%.

(De gegevens bij dit trefwoord zijn in 2001 aan de actualiteit aangepast¸ ook in de figuur hieronder.)
De beroepsbevolking in vergelijking tot de totale bevolking van Nederland