Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid tegenover staat.

Belastingen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Zo onderscheiden we:

Een andere indeling is:

Niet iedereen in Nederland betaalt evenveel belasting. Bij het opstellen van de belastingwetten neemt de overheid de volgende beginselen in acht: