Behoeften zijn alles wat de mens nodig heeft.

Behoeften bepalen de vraag naar goederen. Mensen die goederen vragen om in hun behoeften te voorzien¸ zijn consumenten.

Behoeften kunnen worden ingedeeld in:

Hoewel het verlangen van mensen om bepaalde goederen te bezitten subjectief is¸ worden behoeften door velerlei factoren van buitenaf beïnvloed¸ zoals: