Een bedrijf of bedrijfshuishouding is een organisatie waarbinnen productiefactoren worden samengevoegd om daarmee goederen voort te brengen.

Een bedrijf is iedere zelfstandige productie-eenheid¸ zoals een fabriek¸ een winkel of een agrarisch bedrijf.

Hoewel de termen bedrijf en onderneming vaak door elkaar worden gebruikt¸ spreken we van een onderneming wanneer het gaat om een bedrijf dat de voortgebrachte goederen met winst wil verkopen.