Balans
Bandbreedte
Bankbiljetten
Banken
Bankgirorekening
Bankwet 1998
Basisbehoeften
Basisherfinancieringsrente
Basisjaar
Basisrente
Basisziektekostenverzekering
Bedrijfseconomisch toezicht
Bedrijfskolom
Bedrijfspensioen
Bedrijfstak
Bedrijfstijd
Bedrijven
Begroting
Begroting van de Europese Unie
Begrotingstekort
Behoeften
Behoeftenbevrediging
Belastbaar inkomen
Belasting- en premiedruk
Belasting op de toegevoegde waarde
Belastingdruk
Belastingen
Belastingen op inkomen en winst
Belastingtarief
Belastingvlucht
Belastingvrij bedrag
Beleggingen
Beleggingsinstellingen
Beroepsbevolking
Beroepsgeschikte bevolking
Beschikbaar nationaal inkomen
Besloten vennootschap
Besluitvorming
Besparingen
Bestedingen
Bestedingseffect
Bestedingsevenwicht
Bestedingsinflatie
Besteedbaar inkomen
Betaalmiddel
Betalingsbalans
Betalingsbalansevenwicht
Betalingsbalansoverschot
Betalingsbalanstekort
Betalingsverkeer
Bezettingsgraad
Bezuinigingen
Bijstandsuitkeringen
Bijzondere trekkingsrechten
Bilaterale hulp
Binnenlands product
Binnenlandse geldhoeveelheid
Binnenlandse liquiditeitenmassa
Box
Branchevervaging
Break-evenanalyse
Break-evenpunt
Brede werkloosheid
Breedte-investeringen
Bruto binnenlands product
Bruto nationaal product
Bruto toegevoegde waarde
Bruto-inkomen
Bruto-investeringen
Brutoloon
BTW
Budget
Budgetmechanisme
Budgetonderzoek
Buffervoorraden
Bureaucratisch budgetmechanisme
Bureaucratische besluitvorming