De autonome bestedingen (autonome vraag) is dat deel van de totale effectieve vraag dat onafhankelijk is van het nationaal inkomen.

Het begrip autonome bestedingen gebruiken we vooral in keynesiaanse modellen. In deze modellen geven we op zeer eenvoudige wijze weer welke factoren in een bepaalde periode de hoogte van het nationaal inkomen bepalen. Ter wille van de eenvoud nemen we dan aan dat de effectieve vraag uitsluitend bepaald wordt door het nationaal inkomen. De invloed van alle andere factoren die ongetwijfeld een rol spelen¸ laten we daarbij buiten beschouwing (de ceteris-paribusvoorwaarde) door aan te nemen dat een deel van de effectieve vraag autonoom is.