De Arbeidsvoorziening (of arbeidsbureaus) hebben onder meer als taak bij te dragen aan de vermindering van de werkloosheid.

In het kader van deze taak zijn werklozen die in aanmerking willen komen voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet verplicht zich bij een arbeidsbureau in te laten schrijven als werkzoekende (de geregistreerde werkloosheid). Bedrijven die vacatures hebben kunnen deze bij het arbeidsbureau melden.

Via scholing zorgt het arbeidsbureau ervoor dat langdurig werklozen 'gemakkelijker plaatsbaar' worden.