Arbeidsverdeling houdt in dat verschillende werkzaamheden bij de productie worden verdeeld over verschillende mensen.

In de regel zal door arbeidsverdeling de arbeidsproductiviteit (de productie per werkende per tijdseenheid) stijgen.