Arbeidstijdverkorting is het verminderen van het totaal aantal uren dat iemand gedurende zijn arbeidzame leven aan werk besteedt.

De arbeidstijd kan op verschillende manieren worden verkort:

Een kortere werkweek betekent een geringere productie per arbeidsjaar. Voor dezelfde productie zijn dan meer mensen nodig. Langs deze weg kan arbeidstijdverkorting op korte termijn dienst doen bij het bestrijden van werkloosheid. Zie ook de invloed van stijgende arbeidsproductiviteit.

Arbeidstijdverkorting leidt in de regel tot een stijging van de arbeidskosten waardoor er substitutie van arbeid door kapitaal kan optreden.