De arbeidstijd is de totale tijd die aan werk wordt besteed.

De arbeidstijd geven we op verschillende manieren aan: