Een arbeidsovereenkomst is een afspraak waarbij de werknemer zich verplicht om gedurende een bepaalde tijd in dienst van de werkgever tegen loon arbeid te verrichten.

De voorwaarden waaronder arbeid wordt verricht¸ zijn: